Sunday, March 2, 2014

Thông tin Download, đăng ký Hồi ức thiên long

Trang chủ : http://www.hoiucthienlong.com/ (hoiucthienlong.com)
Đăng ký : http://www.hoiucthienlong.com/p/blog-page.html
Diễn đàn : http://forum.hoiucthienlong.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/HoiUcThienLong

Download :                      
                                                     LINK FULL

                                           >> DOWNLOAD GAME<<                                                 LINK MEDIAFIRE CHIA NHỎ
PART1:http://www.mediafire.com/download/3m4g49z7bma14t4/Cient_hutl.part1.rar
PART2: http://www.mediafire.com/download/noh1m7ppc8vcaxk/Cient_hutl.part2.rar
PART3: http://www.mediafire.com/download/c7917qm4w9oj5zs/Cient_hutl.part3.rar
PART4: http://www.mediafire.com/download/pv8bz4j8g98n9bb/Cient_hutl.part4.rar
PART5: http://www.mediafire.com/download/585mepwrp08iacu/Cient_hutl.part5.rar